Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Visor och andra sångtexter

Sveriges medeltida ballader


Senast utgiven: 2019


Född: -
Död: -

På 1200-talet började vi i Norden att sjunga och dansa till ballader - rimmade texter, oftast på knittelvers, med suggestiva omkväden. Olika typer av ballader utvecklades. Många handlade om naturen och dess my(s)tiska krafter som i "Herr Olof och älvorna", andra om riddare och oftast olycklig kärlek som i visan om "Ebbe Skammelsson". En populär grupp var de s k legendvisorna om religiösa gestalter. Än i dag sjunger vi "Staffansvisan" i juletid. Balladen "Herr Töres döttrar" använde Ulla Isaksson när hon skrev manus till Ingmar Bergmans film Jungfrukällan.

Redaktörer för den senaste utgivningen av fembandsverket med svenska medeltida ballader är Bengt R. Jonsson, Margareta Jersild och Sven-Bertil Jansson för Svenskt visarkiv.