Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Visor och andra sångtexter

Helan går: 150 visor till skålen

Utgiven: 1989
Senast utgiven: 2002

Christina Mattsson
Född: 1947
Död: -

Huvuddelen av de svenska snapsvisorna är anonyma, även om det numera förekommer både SM och VM i att skriva nya snapsvisor - genren växer alltjämt. Mattsson har utgivit en rikt kommenterad antologi, Helan går: 150 visor till skålen, som tillsammans med Från Helan till lilla Manass och Den svenska snapsvisans historia (2002) presenterar en hel genre. Tillsammans med Bengt af Klintberg har hon i Fula visboken - 50 folkliga erotiska visor (1977) - med förord av Bengt Anderberg - dokumenterat en annan folklig genre.