Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Visor och andra sångtexter

Den svenska psalmboken

Utgiven: 1695
Senast utgiven: 1819, 1937, 1986, urvalsvolym ur de äldre 2001


Född: -
Död: -

Sveriges genom tiderna mest lästa, mest använda bok. Här finns livet. De svåra stunderna och festerna, övergångarna och vardagen, stillheten och hängivenheten. I förtvivlan, i glädje, här finner man läsning. Här finns naturen, årstiderna, livsfrågorna, Här finner man tröst, hopp, stöd. Den kraft som psalmboken ger har samlats i 400 år av de främsta svenska diktarna, som även översatt och bearbetat texter från andra språk.