Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Visor och andra sångtexter

Songes

Utgiven: 1849
Senast utgiven: 2012

Carl Jonas Love Almqvist (Läs böcker av Carl Jonas Love Almqvist hos LB.se)
Född: 1793
Död: 1866

Viscykel avsedd att sjungas à capella bakom en tunn väv, i olika färger för varje visa. Femtio innerliga, stämningsmättade bilder, nästan som tableaux vivants. Den drömmande texten beledsagas av en lika undflyende dunkelljuv musik. Text och musik förenade av samma skapare.

Läs mera i Johan Svedjedals biografi Carl Jonas Love Almqvists författarliv I - III (2007-2009).