Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Mitt liv

Utgiven: 1961-1964
Senast utgiven: 1992

Herbert Tingsten
Född: 1896
Död: 1973

Mitt liv är titeln på Tingstens självbiografi som gavs ut i fyra band med titlarna Ungdomsåren, Mellan trettio och femtio, Tidningen 46-53 och Tio år 53-63. Tingsten var statsvetare och chefredaktör på Dagens Nyheter (1946-1959) och ger intressanta inblickar i svensk samhällsdebatt under 50- och 60-talen.