Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Poesiens mystik

Utgiven: 1935
Senast utgiven: 1978

Hans Ruin
Född: 1891
Död: 1980

Filosofen, estetikprofessorn, författaren och essäisten började sin karriär i Finland men flyttade så småningom till Sverige där han blev tongivande med sina arbeten om upplevelsen som estetiskt och psykologiskt fenomen. Banbrytande var Poesiens mystik som är en jämförande studie av karakteristiska drag i poetens intensiva skapande process och den religiösa mystikens strävan efter en förening med det gudomliga. Hans Ruin skrev även den fina självbiografiska romanen Hem till sommaren (1960). Svenska Kulturfonden delar årligen ut Hans Ruin-priset till bästa essäist.