Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

En orättvis betraktelse

Utgiven: 1966
Senast utgiven: 2003

Göran Palm
Född: 1931
Död: 2016

Sedan boken om västerlandets kolonialism och rasism kom ut och väckte stor debatt i ett yrvaket svenskt samhälle har en hel del hänt, men huvudbudskapet om de västliga demokratiernas dubbelmoral och hyckleri i frågor som vapenexport till diktaturer och tiggeriets tvetydiga funktion för välgöraren som har möjlighet att ge en allmosa, är fortfarande aktuella i en globaliserad värld.