Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Och livet skrev

Utgiven: 1965
Senast utgiven: 1968

Elise Ottar-Jensen (signaturen Ottar)
Född: 1886
Död: 1973

Ottars insatser för sexualupplysningen i Sverige kan inte överskattas. Det var hon som under 1920- och 30-talen reste runt i landet och drev frågorna om kvinnors rätt till preventivmedel och abort, dvs att varje barn som föds skulle vara välkommet. I sina memoarer i två delar, Och livet skrev och Livet skrev vidare (1966) berättar hon om grundandet av RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, och om sitt arbete för preventivlagarnas avskaffande och homosexuellas rättigheter.