Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

1914

Utgiven: 1964
Senast utgiven: 1996

Jan Olof Olsson (signaturen Jolo) (Läs böcker av Jan Olof Olsson hos LB.se)
Född: 1920
Död: 1974

Boken skrevs femtio år efter första världskrigets utbrott. Ingen svensk skribent har överträffat hans detaljerade, klarsynta och breda skildring av motsättningarna, intrigerna och villrådigheten som ledde till de ödesdigra skotten i Sarajevo och 1900-talets största katastrof.