Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Lärobok i fäderneslandets historia

Utgiven: 1872
Senast utgiven: 1899

Claes Theodor Odhner
Född: 1836
Död: 1904

Genom många upplagor - i bearbetningar av andra höll sig boken kvar i realskolan till 1950-talet - har svenska språket berikats av många pregnanta formuleringar, t.ex. "För nordmännens raseri, bevare oss milde herre Gud" (om vikingarna), "Denne man vände så ofta kappan efter vinden att den slets på bägge sidor" (om Ture Jönsson Tre Rosor). Carl Grimberg och, i vår tid, Herman Lindqvist har i Odhners spår fortsatt att popularisera svensk historia.