Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

En piga bland pigor

Utgiven: 1914
Senast utgiven: 2012

Ester Blenda Nordström (signaturen Bansai) (Läs böcker av Ester Blenda Nordström hos LB.se)
Född: 1891
Död: 1948

När signaturen Bansai ägnade sin sommarsemester som journalist vid Svenska Dagbladet för att ta plats som piga på en bondgård och med ett nutida begrepp verkligen undersöka vad arbetet för pigor egentligen innebar, vållade reportagen stor debatt. Inte minst ifrågasattes det etiska tillvägagångssättet med detta tidiga wallraffande. Redan samma höst kom reportagen ut i bokform och har allt sedan dess lästs för dess moderna journalistik i skildringen av det hårda och torftiga livet under husbondens domäner. Kåtornas folk (1916; 2013) om samernas levnadsförhållanden i Lappland som Nordström upplevt efter en tids vistelse som nomadlärarinna där, blev även den uppmärksammad.

Läs mer om Nordström i Fatima Bremmers bok Ett jävla solsken: En biografi om Ester Blenda Nordström (2017).