Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Kvinnans två roller

Utgiven: 1957
Senast utgiven: 1962

Alva Myrdal
Född: 1902
Död: 1986

Viola Klein
Född: 1908
Död: 1973

Alva Myrdal samarbetade med den engelska sociologen Viola Klein för den här boken om att skapa ett samhälle där kvinnor och män skulle kunna delta på lika villkor i såväl yrkesliv som hemarbete. För de flesta kvinnor var detta då en utopi, eftersom ansvaret för både hem och försörjning låg på dem. Boken och dess budskap blev mycket omdebatterad.