Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Den kultiverade människan

Utgiven: 1979
Senast utgiven: 2019

Orvar Löfgren
Född: 1943
Död: -

Jonas Frykman
Född: 1942
Död: -

De bägge etnologernas bok väckte stor uppmärksamhet med sina beskrivningar av hur vardagen organiseras och benämns idag jämfört med det äldre bondesamhället, och sågs som ett slags avslöjande av den svenska mentaliteten. Boken visar också hur det subtila och omärkliga i våra beteenden internaliseras, det vill säga det som ansetts som "mänsklig natur" är helt enkelt kulturprodukter som hör hemma i samhällsutvecklingen och inte i biologin. En klassiker.