Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Krigsdagböcker 1939-1945

Utgiven: 2015
Senast utgiven: 2020

Astrid Lindgren (Läs böcker av Astrid Lindgren hos LB.se)
Född: 1907
Död: 2004

När andra världskriget bröt ut började Astrid Lindgren föra dagbok. Fram till krigets slut kommenterar hon vad som hände i hennes privatliv men framför allt skeenden i Europa. Eftersom hon då arbetade på en brevcensuravdelning fick hon tidigt inblick i mycket av krigets och nazisternas grymheter. Här grundlades mycket av den problematik som senare återfinns i barnböckerna Mio min Mio och Bröderna Lejonhjärta.