Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Samtal i Hanoi

Utgiven: 1966
Senast utgiven: 1971

Sara Lidman
Född: 1923
Död: 2004

Reportageboken från Vietnam har verklighetshalt bakom impressioner och poesier. Flera år innan Susan Sontag och andra internationellt välkända författare besökte och rapporterade från Vietnam var Sara Lidman där. Hennes röst bryter sig ut gentemot dem, som en av de innerligaste, mest medkännande. Hon ställer sig jämsides de människor hon möter, i skyddsgropar under bombanfall, på fabriker och vid risfält.