Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Råttan i pizzan

Utgiven: 1987
Senast utgiven: 2020

Bengt af Klintberg
Född: 1938
Död: -

Som etnolog och folklivsforskare har Klintberg bedrivit ett omfattande bildningsarbete genom att samla, publicera och analysera/förklara dagens och gårdagens sägner. Inte minst intressant är att han genom sin forskning kan berätta inte bara om ursprung utan också om hur de sprids - inte bara i folkmun utan i minst lika hög grad av sensationslystna media. Sägnerna speglar våra trosföreställningar och värderingar. Ofta har de dessutom en symbolisk dimension, de innehåller mer än vad de bokstavligen handlar om.