Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Barnets århundrade

Utgiven: 1900
Senast utgiven: 2017

Ellen Key (Läs böcker av Ellen Key hos LB.se)
Född: 1849
Död: 1926

Ett banbrytande pedagogiskt verk som kom att bli en klassiker inom reformpedagogik och för synen på barnet som en fullvärdig, unik personlighet, med rätt att utvecklas efter egna behov, talanger och förmågor. I Lifslinjer (1903-06) utvecklar hon sin utopi om den skapande människan och hennes möjligheter att förena tradition och radikalitet.