Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Den mörka kontinenten, medicinen och fin-de-siècle

Utgiven: 1994
Senast utgiven: 2013

Karin Johannisson
Född: 1944
Död: 2016

Som professor i ide´-och lärdomshistoria forskade Johannisson om samhällets syn på sjukdomar och hälsa. Hon myntade bland annat begreppet kultursjukdomar, dvs sjukdomar som kunde knytas till en viss tid och kultur. Kvinnor vid sekelskiftet 1900 fick exempelvis inte sällan diagnosen galen och behandlades för detta. Hennes banbrytande forskning visar att dessa kulturellt konstruerade sjukdomsbilder upplevdes som verkliga för både patient och läkare. I Kroppens tunna skal (1997) och Naturvetenskap på reträtt (2001) fortsätter hon sina undersökningar av den medicinska vetenskapen och verkligheten.