Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Tankar om barnlitteraturen

Utgiven: 1963

Lennart Hellsing
Född: 1919
Död: 2015

Tack vare Hellsings engagerade insatser inrättades Barnboksinstitutet 1987. Debattboken Tankar om barnlitteraturen fastslår att "all pedagogisk konst är dålig konst och all god konst är pedagogisk".