Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Tro och vetande

Utgiven: 1949
Senast utgiven: 2009

Ingemar Hedenius
Född: 1908
Död: 1982

Uppsala-filosofens kontroversiella bok om kristendom, teologi och Svenska kyrkan kom att leda till en av Sveriges mest omfattande kulturdebatter. Hedenius hävdade att man inte skall tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att anse vara sant, och han argumenterade mot både kristendomslärans sanningsanspråk och kyrkans ställning i samhället. Tillsammans med Herbert Tingsten, då chefredaktör för Dagens Nyheter, var han en av Sveriges mest kända motståndare till organiserad kristendom, som den svenska statskyrkan.