Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Att skriva om böcker

Utgiven: 1993

Madeleine Gustafsson
Född: 1937
Död: -

Gustafssons har gjort betydande insatser som översättare av tysk och fransk skönlitteratur. Hon är även en framstående poet och kritiker som fått ett kritikerpris instiftat i sitt namn av Författarförbundet. Hon har givit ut två böcker med urval av sin kritik, Med andras ögon (1978) och Berättelsens röst (1991).