Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Europa och tjuren

Utgiven: 1972

Karl-Ragnar Gierow (Läs böcker av Karl-Ragnar Gierow hos LB.se)
Född: 1904
Död: 1982

I femton essäer utgående från en enkel vardaglig episod prövar Gierow sig fram i det klassiska och samtida Europa i en anda av humor och melankoli, av kvickhet och allvar. Vid sidan av flera essäsamlingar och prosaböcker har Gierow även skrivit i andra genrer. De sena diktsamlingarna Innan klockan slagit noll (1978) och Kvar på bryggan (1981) tecknar enkelt kärleken och den ensamme änklingens saknad. Han skrev flera historiska dramer bland annat det shakespeareska Rovdjuret (1941).