Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Svenska folkets historia, 1-3

Utgiven: 1832-1836
Senast utgiven: 1927

Erik Gustaf Geijer (Läs böcker av Erik Gustaf Geijer hos LB.se)
Född: 1783
Död: 1847

"Filosofi, historia, vältalighet, poesi och musik. Det är de fem fingrarna på min hand", säger Erik Gustaf Geijer och han är lika framstående i alla dessa fem områden. Inom historia söker han finna drivkrafterna i historien men utesluter inte det personligas betydelse. Träffande karaktäristiker förekommer ofta, t.ex. om Kalmarunionen: "en händelse som ser ut som en tanke" - den var mindre planerad och mera en lycklig ögonblicksskapelse av drottning Margareta. Karl Marx studerade Geijer noggrant.