Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Poltava

Utgiven: 1988
Senast utgiven: 2018

Peter Englund (Läs böcker av Peter Englund hos LB.se)
Född: 1957
Död: -

Historikern och tidigare ständige sekreteraren i Svenska Akademien, Peter Englunds dramadokumentär om det för Sverige så ödesdigra slaget vid Poltava gav en helt ny, mycket mänsklig och konkret bild av händelserna den 28 juni 1709, byggd på autentiska vittnesmål. Samma arbetssätt har han senare använt i böcker om första världskriget där han sammanställt utdrag ur brev, dagböcker, romaner, protokoll mm på ett sätt som väckt internationell uppmärksamhet. Det fortsatta författarskapet har även omfattat essäer som samlingen Brev från nollpunkten: historiska essäer (1996).