Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Diogenes lykta

Utgiven: 1983
Senast utgiven: 2013

Carl-Göran Ekerwald
Född: 1923
Död: -

Ekerwald är en engagerad kulturarbetare med en omfattande produktion av såväl romaner, noveller och artiklar. Det kan gälla persisk litteratur, Vilhelm Ekelunds poesi eller den norrländska glesbygden som är föremål för hans kunskapsrika intresse. Bildning - och vad den innebär, är ett centralt tema för honom.