Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Maktens hemligheter

Utgiven: 1986

Anders Ehnmark
Född: 1931
Död: 2019

Bokens omtolkning och introduktion av Machiavelli återinförde en diskussion om makt i den svenska politiska debatten.