Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Skylla sig själv

Utgiven: 1976
Senast utgiven: 2018

Maria-Pia Boëthius
Född: 1947
Död: -

Debattboken handlade om våldtäkter, och som titeln anspelar på, att det ansågs vara kvinnans fel, att det var hon som borde skylla sig själv. Den inställningen avspeglade även synen på kvinnans roll vid våldtäkter i den då rådande lagstiftningen. Boken startade en hätsk debatt om offrets roll vid våldtäktsmål och fick betydelse för den ändring i lagstiftningen som kom 1984, och som föreskriver att offrets agerande och uppförande inte ska tillskrivas någon vikt.