Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Diktens lifsvärde

Utgiven: 1906

Poul Bjerre
Född: 1878
Död: 1964

Psykoanalysens fader i Sverige med en omfattande produktion, bland annat i åtta band där hans arbeten samlats (1933-1944). Diktens lifsvärde väckte stort uppseende för den polemik han bedrev mot Hjalmar Söderberg. Drömmens helande kraft (1952) ges fortfarande ut i nya upplagor. Bjerres teorier har dessutom fått nya uttolkare.