Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Det förkrympta kvinnoidealet

Utgiven: 1966
Senast utgiven: 2003

Barbro Backberger
Född: 1932
Död: 1999

På julafton 1965 publicerades hennes artikel "Den heliga familjen" i Dagens Nyheter med stridsropet att "Familjen är en föråldrad institution, en kvarleva från 1800-talets borgerliga samhälle" och texten vållade en folkstorm. I boken året därpå, Det förkrympta kvinnoidealet, utvecklade hon sin kritik mot den patriarkala världsbilden i läroböcker, skönlitteratur och inte minst i den kolorerade veckopressen. Hon skrev även romaner, som den självbiografiska Inga träd växer in i himlen (1977), och pjäsmanus.