Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Europeiska missnöjets grunder

Utgiven: 1850
Senast utgiven: 2005

Carl Jonas Love Almqvist (Läs böcker av Carl Jonas Love Almqvist hos LB.se)
Född: 1793
Död: 1866

Almqvist pekar på att de samtida samhällsproblemen i Europa grundar sig på behovet att reformera familjen, kyrkan och staten. Almqvist menar att äktenskapet måste förändras, där kärnan är kvinnans befrielse från den patriarkala makten. Hans program är radikalare än någon samtidas.