Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Första satsen: ungdomsminnen

Utgiven: 1946

Hugo Alfvén
Född: 1872
Död: 1960

Som tonsättare och dirigent för såväl orkestrar som körer hade Hugo Alfvén mycket att berätta om sin egen utveckling, men särskilt livfull är teckningen av människor han mött, privat och yrkesmässigt. Stor berättarglädje och humor och inte så lite självcentrerat i dessa hans memoarer som förutom Första satsen inbegriper Tempo furioso: vandringsår (1948), I dur och moll: från Uppsalaåren (1949 och Final (1952).