Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Sakprosa med idé och debatt

Vänstern och tyranniet: det galma kvartsseklet

Utgiven: 1994
Senast utgiven: 2018

Per Ahlmark
Född: 1939
Död: 2018

Redan som gymnasist utmärkte sig folkpartisten Per Ahlmark som orädd och stridbar polemiker. Han engagerade sig till skillnad från många andra politiker och kulturpersoner starkt för Israel. Han upprördes starkt över vad han ansåg som vänstergruppers skönmålande av totalitära rörelser och stater. I demokratins namn gjorde han upp med "medlöperiet" i den mycket omdebatterade boken Vänstern och tyranniet. Själv ville han dock snarare se sig som poet än politiker, med tre diktsamlingar.