Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Natur- och reseskildringar

Blå gryning

Utgiven: 1950
Senast utgiven: 1989

Albert Viksten
Född: 1889
Död: 1969

Detta är inledningen till en självbiografisk tetralogi som åskådliggör Sveriges förändring från fattigt skog- och bondeland till rikt industriland.