Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Natur- och reseskildringar

Bilder från bondens år

Utgiven: 1967

Sune Jonsson
Född: 1930
Död: 2009

Under åren 1965-66 lades i Sverige genomsnittligt ned 30 jordbruk per dag och under trettio år mångdubblades produktionen. Landskapet förändrades, gårdsbaserad djurhållning ersattes av fabriker. Boken är ett reportage om läget just 1967 och med text och foton ges en lågmäld skildring av bondens roll under omprövning.