Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Natur- och reseskildringar

Resa till Italien, 1780, 1781, 1782

Utgiven: 1786
Senast utgiven: 1999

Carl August Ehrensvärd (Läs böcker av Carl August Ehrensvärd hos LB.se)
Född: 1745
Död: 1800

"Denne Resebeskrifning har den möjligaste korthet. Och vore verkligen för kort om intet andre Resebeskrifningar vore för långa." Så inleder Ehrensvärd - en sparsmakad konstteoretiker som också var sjömilitär och konstnär. Med korta texter och egna teckningar, allt nästan skissartat, skildrar Ehrensvärd konst, liv och natur i Italien.