Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Man har skjutit ett lejon

Utgiven: 1951
Senast utgiven: 2001

Maria Wine (Läs böcker av Maria Wine hos LB.se)
Född: 1912
Död: 2003

Maria Wine växte upp i fosterfamiljer och på barnhem; modern avslöjade inte vem som var fadern förrän hon var vuxen. Dessa trauman från barndomen lämnade henne aldrig utan återkommer i hennes diktning. "Frågor till min far" är t ex titeln på en dikt. Kärleken och äktenskapet med den sex år äldre poeten Artur Lundkvist fick stor betydelse både för hennes diktning och förankring i tillvaron. Många vill därför se hennes som en kärlekens poet, där hennes poesi kan ses som ett slags kommentar till hennes liv. Barndomsskildringen Man har skjutit ett lejon och den sena diktsamlingen Utan längtan - inget liv (1997) har blivit särskilt uppskattade.