Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Mellan rotfrukt och måne

Utgiven: 1981
Senast utgiven: 1983

Jacques Werup
Född: 1945
Död: 2016

Malmöpågen Werup var såväl epiker som lyriker, kabaréartist och inte minst saxofonspelande musiker. Om sig själv har han sagt "Jag skriver dikter på precis samma föränderliga sätt som jag skriver prosa... bara mer ekonomiskt; kanske är jag poet för att vissa av mina böcker kallas för diktsamlingar". I det här urvalet från fyra tidiga samlingar finns bl a dikten "Envoi": "Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.&qout;