Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Halmfackla

Utgiven: 1944

Karl Vennberg
Född: 1910
Död: 1995

Samlingen är ett av de centrala verken inom fyrtiotalismen med ironiskt retoriska grepp för analys av samtiden och ifrågasättande av alla färdiga livsåskådningar. Här finns bland annat den berömda dikten "Om det fanns telefon" som skrevs under andra världskriget.