Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Klanger och spår

Utgiven: 1966
Senast utgiven: Dikter och prosa 1954-2004, 2011

Tomas Transtömer
Född: 1931
Död: 2015

Musiken spelade en viktig roll i Tranströmers liv och diktning, vilket återspeglas i flera dikter både i denna och tidigare samlingar. Tranströmer stod inte på de politiska barrikaderna men reseintryck från världens alla hörn visar en liberal världsmedvetenhet och en stark känsla för individens frihetsbehov i tider av politiskt förtryck. I samband med Nobelpriset gavs en samlingsutgåva ut, Dikter och prosa 1954-2004.

Läs mer om Tranströmer i Staffan Bergstens bok Tomas Tranströmer: Ett diktarporträtt (2011).