Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Slottet La Coste ligger i ruiner

Utgiven: 1989

Lasse Söderberg
Född: 1931
Död: -

Söderberg var den förste som debuterade på Metamorfos förlag med Anteckningar till ett eko (1952) och har en omfattande utgivning av egen och av honom översatt poesi, framför allt från fransk, spansk och latinamerikansk litteratur. Hans verklista omfattar ett trettiotal diktsamlingar och ännu fler översättningar. Som initiativtagare och ansvarig för de Internationella Poesidagarna i Malmö åren 1997-2006 har Söderberg haft en avgörande betydelse för poesin ställning i Sverige.