Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Herkules

Utgiven: 1658
Senast utgiven: 1967

Georg Stiernhielm (Läs böcker av Georg Stiernhielm hos LB.se)
Född: 1598
Död: 1672

Den svenska skaldekonstens fader - renässansmänniskan som verkade inom filosofi, naturvetenskap, filologi, meteorologi och statskunskap - satsade stort med ett epos på hexameter, tidens mest prestigefyllda genre, och redan från start tar här svenskan höjd. Med laddad koncentration, barock yvighet och humor tecknas en ung mans val mellan Fru Dygds och Fru Lustas väg.