Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Sotfragment

Utgiven: 1949
Senast utgiven: 2020

Stig Sjödin
Född: 1917
Död: 1993

Åren på järnbruket har satt outplånliga spår hos författaren. Det var först när han som diktare gick i clinch med dessa minnen i denna diktsamling som han fick sitt stora genombrott. Sotfragment gav en banbrytande skildring av arbetet i svenska fabriker och är det verk som har överskuggat mycket av Stig Sjödins lyrik genom åren.