Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Kriser och kransar

Utgiven: 1926
Senast utgiven: 2013

Birger Sjöberg (Läs böcker av Birger Sjöberg hos LB.se)
Född: 1885
Död: 1929

En diktsamling om tillvarons stora frågor, om döden och dödsskräcken, om lidandet, om de som förlorat förståndet, om bedragarna och lögnarna, om dikten och diktaren, skriven på ett expressivt, bildmättat och djupt originellt språk. Här finns till exempel "Trodde min broder rätt", "Dödes klädnader", "Av Raka linjen", "Konferensman", "Statyernas samkväm", "I ditt allvars famn", "Vid mörka stränder", "Min fordran är ej ringa", "På kärlekstorget", "De lära slakta dina lamm". Fler dikter av Sjöberg finns att läsa i Dikter: en samlingsvolym (1985). Johan Svedjedal har skrivit den senste stora biografin om honom, Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv och diktning (1999).