Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Min timme

Utgiven: 1940

Solveig von Schoultz (Läs böcker av Solveig von Schoultz hos LB.se)
Född: 1907
Död: 1996

von Schoultz som även skrev romaner, noveller och barnböcker debuterade som lyriker med motiv från kriget och dikter som ger uttryck för konflikten mellan moderskap och konstnärskap. Både kriget och moderskapet återkommer som teman i De sju dagarna (1942; 2010), och moderskapet med vardagens relationer mellan kvinnor och män, barn och vuxna förblev centrala teman i hennes livslånga litterära produktion.