Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Dikter

Utgiven: 1899
Senast utgiven: 1996

Viktor Rydberg (Läs böcker av Viktor Rydberg hos LB.se)
Född: 1828
Död: 1895

Grubbel över tillvaron, idealism och försvar för västerländskt kulturtänkande präglar dikter som "Prometheus och Ahasverus", "Den nya Grottesången", "Tomten" och "Kantat 1877". Han skrev även psalmen "Gläns över sjö och strand" som ingår i romanen Vapensmeden (1891).