Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Längs ett oavslutat ögonblick

Utgiven: 1986

Eva Runefelt
Född: 1953
Död: -

Sinnlighet med stor känslighet för sinnesintryck som syn, känsel, hörsel och smak, präglar Runefelts sparsmakade och täta lyrik som skapar en egen magisk och nyskapande textvärld, ibland på biografisk grund, alltid med en stark närvaro i ögonblicket. Runefelt debuterade med romanen I svackan (1975) och har utöver tiotalet diktsamlingar även gett ut en novellsamling, Hejdad tid (1995) om människor och deras förnimmelser, förändring, liv och död.