Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Idyll och epigram

Utgiven: 1887
Senast utgiven: Dikter, urvalsvolym 1998

Johan Ludvig Runeberg (Läs böcker av Johan Ludvig Runeberg hos LB.se)
Född: 1804
Död: 1877

Högt bland Saarijärvis moar verkade Runeberg som ung student - bonden Paavo därifrån skulle bli den finske nationaldiktarens mest kända gestalt. I den karga naturen där utspelar sig också verseposet Älgskyttarne (1832) liksom den är grogrunden för hans av många generationer läsare älskade och citerade Idyll och epigram. Nationalhymnen "Vårt land" inleder Fänrik Ståls sägner (1848, 1860) vilka hyllar det finska folkets hjältemod under kriget 1808-1809.