Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Solfjät

Utgiven: 1914

Pelle Näver (pseudonym för Josef Högstedt)
Född: 1897
Död: 1986

På grund av svag hälsa fick Josef Högstedt lämna militärkarriären och bli diktare på heltid. Dikterna som är naturlyriska, svärmiska och många på dialekt, publicerades först i Östgöta Correspondenten och i andra dagstidningar och blev uppskattade över hela Sverige. Släktskapet med Gustaf Frödings dikter framhålls av många - hos Pelle Näver fanns också humorn som en viktig ingrediens. Skämtsamt kallades han "versens döderhultare". Näver var verksam in i det sista, och bland de senare samlingarna märks Med glimten i ögat: dikter och visor (1975).