Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Vintersagan Sverige. En läsebok i fyra delar


Senast utgiven: samlingsutgåva 2016

Göran Palm
Född: 1931
Död: 2016

I tjugofyra år reste Göran Palm runt i Sverige och samlade material till de fyra delarna av Sverige - en vintersaga, där han på blankvers med socialistiskt färgade glasögon beskrev utvecklingen i Sverige, framför allt i slutet av 1900-talet.