Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000

Lyrik, epos och prosalyrik

Dikter 1929-1953, 1958-1973


Senast utgiven: samlingsvolym 2004

Harry Martinson (Läs böcker av Harry Martinson hos LB.se)
Född: 1904
Död: 1978

Bland Martinsons diktsamlingar märks Nomad (1931), Passad (1945), Cikada (1953) och Dikter om ljus och mörker (1971). Martinson fick nobelpriset med motiveringen "för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos", vilket speglar hans ödmjukhet och djupa insikter i natur, såväl kvantfysik som gläntan eller bondens åker. Här samsas daggmasken, "den nedre bonden" med boskapen för vilken "insjön håller till alla munnar sin jättesked"; "juninatt blir aldrig av". Det associationsrika språket möjliggör en känslig naturiakttagelse.

Läs mer om Harry Martinson i Staffan Söderbloms bok Harry Martinson (1994, 2002).